Ochrona własności intelektualnej

Pragniemy poinformować, że nastąpiła zmiana w walce z naruszeniami praw własności intelektualnej. W Brukseli, przy udziale przedstawicieli Komisji Europejskiej, kilkadziesiąt ważnych podmiotów podpisało dwa memoranda, a mianowicie Memorandum o porozumieniu w sprawie podrabianych produktów z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz Memorandum o porozumieniu w sprawie reklamy internetowej i praw własności intelektualnej z 25 czerwca 2018 roku.

Ponieważ wirtualna galeria www.darmowadostawa.pl od dawna promuje politykę pełnej przejrzystości i zgodności z prawem, w której stara się za wszelką cenę zapobiegać naruszeniom praw własności intelektualnej, z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę i identyfikuje się z zawartymi definicjami w niniejszych memorandach. Wspiera procedury powiadamiania i aktywnego zwalczania naruszania praw autorskich oraz aktywnie podejmuje środki ostrożności zadeklarowane w memorandach.

Wszystkich, którzy w wirtualnej galerii www.shipgratis.eu napotkają naruszenie praw własności intelektualnej, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pomoże to zidentyfikować i ukarać tych, którzy nie szanują praw innych.

Wirtualna galeria www.shipgratis.eu zgodnie z art. 14 dyrektywy 2000/31 / ES o handlu elektronicznym i ustawą nr 480/2004 Dz.U. nie odpowiada za naruszenia praw własności intelektualnej w swojej przestrzeni wirtualnej, jeśli nie jest ich świadoma.

Kontakt

Informacje dotyczące własności intelektualnej

* wymagane pola